Епитафия на Успение Богородично 105Χ80 Манастир на Света Троица

200,00  - 300,00 

Епитафия на Успение Богородично 105Χ80 златни бродирани занаяти, върху кадифе. * В този случай не приемаме COD.

описание

Епитафия на Успение Богородично 105Χ80 Манастир на Света Троица

Златни бродирани занаяти, от монасите от Светата обител Агия Триада Спарму върху кадифе. Епитафия на Успение Богородично.

Както е известно, над Кръста, нашият Господ Исус Христос, даде заповедта и Дева Мария беше приета от Йоан Евангелист в дома му, където живееше с брат си Яков и майка си Саломея, роднина на Дева.

Когато дойде моментът тя да сложи край на земния си живот, ангел на Господ (традицията казва, че това е Архангел Гавриил) й даде да го разбере три дни преди това.

Радостта на Дева Мария беше голяма, защото тя щеше да срещне своя единороден Син и Бог от всички хора. Затова той отиде и се помоли на Елеонската планина, където Господ Исус се молеше.

След това се върна в къщата на Джон, където обяви предстоящия си сън.

Преданието гласи, че на третия ден след явяването на ангела, малко преди да заспи Дева Мария, апостолите не били всички в Йерусалим, а в далечни места, където се проповядвало Евангелието.

Тогава изведнъж облаци ги грабнаха и ги докараха до леглото, където Дева лежеше и чакаше да спи.

Заедно с апостолите дойдоха Ареопагит Дионисий, Свети Иеротей, учителят на Дионисий, Апостол Тимотей и другите теософски архиереи.

Когато тя заспа, те я поставиха в паметта на Гетсимания с псалми и химни.

Тъй като според божествената икономия един от апостолите, Тома, според преданието, не присъствал на погребението на Божията майка, той поискал да се отвори гробът, за да може и той да се поклони на Тялото на Дева.

И така, след три дни те отвориха гробницата и с изненада установиха, че Дева Мария е възкресена физически и се възнесе на небето. И разбира се, цялото човечество, с благодарност за своите посолства в Спасителя Христос, възкликва: „Здравей, Майко на живота“.

Ἀπολυτίκιον (Изтегляне)
Ἦχος α '.

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε · μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ.

Κοντάκιον
Звук пл. β '. Αὐτόμελον.

Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθε.

Къщата

Τείχισόν μου τὰς φρένας Σωτήρ μου · τὸ γὰρ τεῖχος τοῦ κόσμου ἀνυμνῆσαι τολμῶ, τὴν ἄχραντον Μητέρα σου, ἐν πύργῳ ῥημάτων ἐνίσχυσόν με, καὶ ἐν βάρεσιν ἐννοιῶν ὀχύρωσόν με · σὺ γὰρ αᾷτ πλη τ πλης πληἰς τὰς

Σὺ οὖν μοι δώρησαι γλῶτταν, προφοράν, καὶ λογισμὸν ἀκαταίσχυντον · πᾶσα γὰρ δόσις ἐλλάμψεως παρὰ σοῦ καταπέμπεται φωταγωγέ, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον.

Μεγαλυνάριον
Παρέστης Παρθένε ἐκ δεξιῶν, τοῦ Παμβασιλέως, Βς Βασίλισσα τοῦ παντός, περιβεβλημέν ἀ

ръчна бродерия,
абее за бродерия,
ръчна бродерия,
бродерия за корени,
ръчна бродерия,
ръчно изработени за бродерия,
ръчно изработени модели за бродиране,
ръчно изработен,
магазин за занаяти,
бродерия Солун,
ръчна работа,
Карсанска бродерия,
ръководството,
ръчна бродерия,
ръководството,
магазин за занаяти,
ръчно изработените Атина,
бродиране на вала,

Повече информация

Тегло N / A
размери

80Χ65, 105Χ80, Антименсио 60Χ40 - Арафос, Антименсиос 70Χ50 - Арафос

Марка

СВЯТ МАНАСТИР НА СВЯТА ТРОИЦА НА СПАРМОС

Може да харесате още…

Епитафия на Успение Богородично

Епитафия на Успение Богородично 105Χ80 Манастир на Света Троица

Добави в количката