Химн на светите архангели и небесните сили 1′

Химн на светите архангели и небесните сили 1′

Небесни генерали,
вие, които отгоре гледате с голяма обич,
покрий ни с крилата си,
защити ни със силата си.

Вие сте въоръжени със силата на Бог,
увенчан с Неговата слава,
държиш огнени мечове
да пожънат демоните.

Светкавици, като лъчи светлина
пресичаш облаците,
облаците въздух, където се биете,
борба за Бога.

Неуморими, бдителни пазачи, много щастливи,
непрекъснато прелитат
над хората и цялото творение,
над безброй светове.

Всички мощни небесни армии
- добродетелните легиони
с благосклонните заповеди на ангелите -
твоите са,
нашите братя, според нашия общ Създател!

Божествени пълководци на небесните сили,
заведете ни там, където трябва,
на престола на Всевишния Бог,
Който е създал всичко от нулата!

Празник на св. Архангели, Архангели Михаил и Гавраил, на Архангели Михаил и Гавраил, други безплътни и небесни сили, Поздрав към Архангели Михаил, Свети Архангел Архангел Халкидически, Архангели и Велики Архангели, Архангел Гавриил Велики, Архангели Михаил и Гавриил Химн на архангелите Михаил и, Архангели Михаил и Гавраил, архангели Михаил и Гавраил, архангели Михаил и Гавраил, архангели Михаил и Гавраил, архангели Михаил и Гавраил, в детската градина архангели, Михаил и Гавраил, Химн на архангелите, на архангелите Михаил и Габриел, сержантите