Псалм 51 За да могат коравосърдечните господари да бъдат милостиви и да не нараняват хората.

Псалм 51 За да могат коравосърдечните господари да бъдат милостиви и да не нараняват хората.

Срещу τсъщество Свети Арсений Кападокийски, духовен баща на Свети Паисий, Псалм 51 служи на хората, които са били измъчвани от управляващите ги владетели и молят Бог да се смили над тях и да не ги оставя.

Добре е да го четете всеки ден.

Псалом 51

Разбира се, това е само религиозен и исторически текст и няма нищо общо с дните, в които живеем. Той е само за изучаване и изпълнение на нашите религиозни задължения.

ЗАЩО виках в нечестие, мощно, беззаконие през целия ден?

Αδικίαν ἐλογίσατο ἡ γλῶσσά σου · ὡσεὶ ξυρὸν ἠκονημένον ἐπο΂ον ἐποίί

Ηγάπησας κακίαν ὑπὲρ ἀγαθωσύνην, ἀδικίαν ὑπὲρ τὸ λαλῆσναι Ηγαθωσύνην, ἀδικίαν ὑπὲρ τϽ λαλῆσναι Ηγαθωσύνην (пеене).

Винаги си обичал глаголите за преглъщане, говорени измамно.

Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς καθέλοι σε εἰς τέλος ἐκτίλαι σε καὶ μεταναστεύσαι σε ἀπὸ σκηνώματός σου καὶ τὸ ρίζωμά σου ἐκ γῆς ζώντων. (пеене).

Όψονται δίκαιοι καὶ φοβηθήσονται καὶ ἐπ᾿ αὐτὸν γελάσονται καρονται καρὶ ἐπ᾿ αὐτὸν

Ιδοὺ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔθετο τὸν Θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ, ἀλλ ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ καὶ ἐνεδυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ.

Egὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Εξομολογήσομαί σοι εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι ἐποίησας, καὶ ὑπομενῶ τὸ .νομά σου, ὅτι χρηστὸν ἐναντίον τῶν ὁσίων σου.

Псалм 51, псалм на Давид, псалтир, псалтир, митрополит на Морфу,