Псалм 21 За да може Бог да предотврати огъня и да не го нарани

Псалм 21 За да може Бог да предотврати огъня и да не го нарани

Срещу τсъщество Свети Арсений Кападокийски този псалом работи, за да ни съжали Бог, за да намали или да не позволи на огъня да нарани хората.

1 Боже мой, Боже мой, защо ме изостави? Защо стоиш далеч от моето спасение и от думите на моите въздишки?

2 Боже мой, през деня плача, а ти не отговаряш през нощта и не мълча.

3 Ти, Свети, обитаваш сред славите на Израел.

4 Бащите се надяваха на вас, те се надяваха на вас и вие ги избавихте.

5 Те викаха към тебе и се спасяваха, уповаваха ти се и не се срамуваха.

6 Но аз съм червей, а не укор за хората и немощ за хората.

7 Тези, които ме видят да си играя с мен, отварят устни, клатят глави и казват:

8 Доверете се на Господа; нека го избави; нека го избави, защото е доволен.

9 Но ти, който ме взе от утробата, си моята надежда от гърдите на майка ми.

10 Бях хвърлен от утробата в утробата на майка си, ти си мой Бог.

11 Не се отвръщай от мен, защото скръбта е наблизо, няма кой да ти помогне.

12 Много бикове ме заобикаляха. Силни бикове от Башан ме заобикаляха.

13 Те отвориха устата си против мен като лъв гравящ и ревящ.

14 Изляха ме като вода, всичките ми кости бяха разчленени и сърцето ми стана като восък; то се стопи в червата ми.

15 Силата ми изсъхна като керемида, а езикът ми залепна за небцето. И вие ме свалихте в праха на смъртта.

16 Защото кучетата ме заобиколиха; събранието на злодеите ме заобиколи; прободоха ръцете и краката ми;

17 Мога да изброя всичките си кости, те ме гледат и ме наблюдават.

18 И те разделиха дрехите ми помежду си и хвърлиха жребий върху дрехата ми.

19 Но ти, Господи, не се отвръщай от мен, силата ми, побързай да ми помогнеш.

20 Избави душата ми от меча, единствената ми душа от кучешката сила.

21 Спаси ме от устата на лъв и ме чуй, избави ме от рогата на еднорозите.

22 Ще обявя името ти на братята си в сбора: ще те хваля.

23 Вие, които се боите от Господа, прославяйте цялото потомство на Яков, прославяйте го и се бойте от него, цялото потомство на Израил.

24 Защото той не е презрял, нито се е отвратил от страданието на страдащите, нито е скрил лицето си от него; но когато той извика към него, го чу.

25 Моята похвала ще започне с вас на голямо събиране, ще изкажа желанията си пред онези, които се страхуват от него.

26 Страдащите ще ядат и ще се наситят; ще хвалят Господа, който Го търси: сърцето ви ще живее вечно.

27 Всички краища на земята ще си спомнят и ще се върнат при Господа, и всички племена на народите ще се поклонят пред теб.

28 Защото Господ е царството и Той е владетелят на народите.

29 Цялата тлъстина на земята ще яде и ще се поклони, и всички, които слизат на земята, ще се поклонят пред него; и никой няма да може да спаси живота си.

30 Потомците ще бъдат негови слуги и ще бъдат записани при Господа като негово поколение.

31 И те ще дойдат и ще обявят правдата Му пред народ, който ще се роди, защото той го е направил.

псалтирът,
псалтирът след кратка интерпретация,
псалтирът,
псалтирът в pdf,
псаломът на Дейвид,
псалми от псалтир,
псалтирът (с кратка интерпретация),
псаломът на Дейвид,
метеоричен псалтир, псалмите на Дейвид за всеки повод,
псалмите на Дейвид,
псалмите на Дейвид Книга,
псалмите на давид pdf,
псалмите на превода на Дейвид,
псалмите на david wikipedia,
псалмите на Дейвид,
псалмите на Дейвид Седя,
псалмите на Давид 13,
псалми на Дейвид,
псалми на Давид Викитики,
псалми на Дейвид за придружител,
псалми на Давид за Баскания,
псалми на Дейвид за здраве,
псалми на Дейвид за бременност,
псалми на Дейвид за повторно свързване,
псалми на Давид за раждане на деца,
псалми на Дейвид за ядене на езици,
славните псалми на Дейвид,
как се четат псалмите на Дейвид,
последните псалми на Дейвид,
псалми на тълкуването на Дейвид,
какви са псалмите на Дейвид,
колко са псалмите на Дейвид,
псалмите на Дейвид за всяко обстоятелство в живота ни,
псалми Дейвид тълкуване,
псалми на Дейвид свойства,
псалми на Дейвид Седалки,
псалми на Дейвид по магия,
псалми на Дейвид,
псалми на превод на Дейвид,
всички псалми на Давид,
псалми на Дейвид при четене,
псалми на Дейвид източник на живот
кога са написани псалмите на Дейвид,
псалмите за всеки повод,
псалтир на Дейвид,
псалми на Дейвид Симонопетра,
псалми на Дейвид в началното училище,
псалми на Дейвид на съвременна гръцка,
последните псалми на Давид,
псалми на Дейвид треперещи,
псалми на Дейвид какво е това,
псалми на Дейвид Прайс,
Псалми на Давид,
псалмите на Давид 18,
псалмите на Давид 11,
150 псалма на Дейвид,
Псалми на Давид 150,
Псалми на Давид 1,
Псалми на Давид 102,
Псалми на Давид 134,
Псалми на Давид 24,
Псалми на Давид 27,
Псалми на Давид 25,
Псалми на Давид 20,
Псалми на Давид 23,
Псалми на Давид 34,
Псалми на Давид 3,
Псалми на Давид 35,
Псалми на Давид 37,
Псалми на Давид 36,
псалмите на Давид 41,
псалмите на Давид 4,
Псалми на Давид 45,
Псалми на Давид 43,
Псалми на Давид 49,
Псалом на Давид 40,
псалми Дейвид 44,
Псалми на Давид 50,
Псалми на Давид 57,
Псалми на Давид 56,
Псалми на Давид 54,
Псалми на Давид 6,
Псалми на Давид 62,
Псалми на Давид 63,
Псалми на Давид 7,
Псалми на Давид 77,
Псалми на Давид 70,
Псалми на Давид 74,
Псалми на Давид 73,
Псалми на Давид 79,
Псалми на Давид 85,
Псалми на Давид 86,
Псалми на Давид 89,
Псалми на Давид 84,
Псалми на Давид 90,