Псалом 13 за защита от ужасен демон

Псалом 13 за защита от ужасни демонинов

Прочетете 3 пъти на ден за 3 дни

ΕΙΠΕΝ ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός. Διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, ὐ

2 Κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιὼν ἢ ἐκζητῶν

3 бр.

4 οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν; οἱ ἐσθίοντες τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου τὸν Κύριον οὐκ ἐπεκαλέσαντο.

5 ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ, οὗ οὐκ ἦν φόβος, ὅτι ὁ Θεὸς ἐν γενεᾷ δικαίᾳ.

6 βουλὴν πτωχοῦ κατῃσχύνατε, ὁ δὲ Κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ ἐστι.

7 τίς δώσει ἐκ Σιὼν τὸ σωτήριον τοῦ σσραήλ; ν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσεται αακὼβ καὶ εὐφρανθήσεται σσραήλ.

псалми на давид, псалми на превод на давид,
псалми на давид тълкуване, псалми на давид за всеки повод,
псалми на давид 33, псалми на давид тълкуване,
псалми на Дейвид за всеки повод, псалми на Дейвид книга,
Псалми на Давид 10,
Псалми на Давид 4,
псалми на Дейвид за любов,
псалми на Давид за болест,
псалми на david agios arsenios,
псалми на david agios pazios,
псалми на Дейвид Четене,
псалми давид агиос орос,
псалми Дейвид анализ,
псалмите на Дейвид,
псалми на Дейвид,
псалми на Дейвид,
псалми на книгата на Дейвид,
псалми на Давид Викитики,
псалмите на Дейвид Книга,
псалми на Давид за Баскания,
псалми Дейвид цена на книгата,
псалми давид уикипедия,
псалми давид книжен пазар,
псалми на пророк и цар Дейвид,
псалми на Дейвид за придружител,
псалми на Дейвид за здраве,
псалми на Дейвид за бременност,
псалми на Дейвид за повторно свързване,
псалми на Дейвид за всеки случай,
псалми на давид за пари 60,
псалми на Дейвид,
псалми на Дейвид за работа,
псалми на Дейвид в началното училище,
псалми на Дейвид при четене,
псалми Дейвид елементарен,
как се четат псалмите на Дейвид,
псалом на Дейвид за работа,
псалми на Дейвид на съвременна гръцка,
какви са псалмите на Дейвид,
колко са псалмите на Дейвид,
последните псалми на Дейвид,
псалмите на Дейвид,
псалмите на Дейвид и тяхното използване,
псалми на чудеса на Давид,
псалми на Дейвид свойства,
псалми Дейвид свойства,
псалми на Дейвид по магия,
псалми на Дейвид за депресия,
псалми Дейвид седалки,
псалми Дейвид текст,
псалтир на Дейвид,
псалми на Дейвид за магия,
псалми давид превод pdf,
псалми на метафизиката на Дейвид,
псалми давид превод 15,
преведени псалми на Давид,
псалом Дейвид превод 27,
псалми на Давид за изчистване,
псалми Дейвид всички,
псалми Дейвид ползи,
икономически псалми Дейвид,
псалми на Свети Давид,
псалмите на Дейвид за всяко обстоятелство в живота ни,
псалмите на Дейвид,
псалмите на превода на Дейвид,
псалми на Дейвид за главоболие,
псалми на Дейвид как се четат,
псалми на Давид Паисий,
псалми на Давид Стария завет,
псалми на Дейвид никога не са писани,
псалми Дейвид състояние,
псалми на Дейвид pdf,
псалми Дейвид тълкуване,
псалми на Дейвид Симонопетра,
псалми със смисъл на Дейвид,
псалми на стихове на Дейвид,
псалми на Дейвид треперещи,
псалми на Давид за раждане на деца,
псалми Дейвид какво е това,
псалми Дейвид треперещ,
псалми Дейвид Прайс,
псалми на Дейвид,
псалми на Давид за осветяване,
псалми на Дейвид за пари,
псалми на давид за пари 24,
псалми давид използва,
псалтир псалми на Дейвид,
псалми Дейвид бенефис,
псалми Дейвид 44,
Псалми на Давид 1,
Псалми на Давид 102,
Псалми на Давид 112,
Псалми на Давид 16,
Псалми на Давид 134,
Псалми на Давид 123,
Псалми на Давид 27,
Псалми на Давид 22,
Псалми на Давид 25,
Псалми на Давид 24,
Псалми на Давид 23,
Псалми на Давид 27,
Псалми на Давид 21,
Псалми на Давид 2,
псалом 20 Дейвид,
Псалми на Давид 3,
Псалми на Давид 34,
псалмите на Давид 38,
псалмите на Давид 33,
Псалми на Давид 35,
Псалми на Давид 33,
Псалми на Давид 38,
Псалми на Давид 45,
Псалми на Давид 49,
Псалом на Давид 40,
Псалми на Давид 4,
псалми давид 45 превод
Псалми на Давид 41,
Псалми на Давид 50,
Псалми на Давид 57,
Псалми на Давид 55,
Псалми на Давид 51,
Псалми на Давид 50,
Псалми на Давид 57,
Псалми на Давид 56,
Псалми на Давид 5,
псалом 17 Дейвид,
Псалми на Давид 6,
Псалми на Давид 65,
Псалми на Давид 62,
псалом давид 6,
псалми давид 60, псалми давид 65,
Псалми на Давид 61,
Псалми на Давид 68,
Псалми на Давид 70,
Псалми на Давид 7,
Псалми на Давид 76,
Псалми на Давид 77,
Псалми на Давид 74,
Псалми на Давид 70,
Псалми на Давид 72,
Псалми на Давид 73,
Псалми на Давид 86,
Псалми на Давид 89,
Псалми на Давид 84,
Псалми на Давид 8,
Псалми на Давид 85,
Псалми на Давид 80,
Псалми на Давид 8,
Псалми на Давид 88,
Псалми на Давид 90,
Псалми на Давид 94,
Псалми на Давид 91,
Псалми на Давид 92,
Псалми на Давид 96,
Псалми на Давид 9,
Псалми на Давид 91,
Псалми на Давид 99,