Поздрави на Светия кръст 2 ′

Поздрави на Светия кръст 2 ′

Поздравления можем да ги четем всеки петък, ден, посветен на Кръста.

На Кръстова неделя.

В пир на всеобщото Въздвижение на Светия кръст (14 септември) и на Разпети петък.

Следва текстът на Поздрава към Светия кръст.

O trismakariste Stavre kai pansevasmie, ние се покланяме на вярващите и порастваме, радваме се, че чичо ти те отглежда.

Ἀλλ 'ὡς τρόπαιον καί ὅπλον ἀπροσμάχητον, περιφρούρει τε και σκέπε τῇ σῇ χάριτι, τους σοί κρακον


Ἄγγελοι οὐρανόθεν ἀοράτως σκηλοῦσι, Σταυρόν τόν ζωηφόρον ἐν φόβῳ (τρίς) και φωτοπάροχον χάριν λαμπρῶς παρεχόμενον, νῦν τοῖς πιστοῖς βλέποντες, ἐξίστανται και ἵστανται βοῶντες προς αὐτόν τοιαῦτα.

Здравей Кръсте, световен покровител, градушка, слава на Църквата.

Χαῖρε, ὁ πηγάζων ἀφθόνως ἰάματα, χαῖρε, ὁ φωτίζων τοῦ κόρτσμου.

Χαῖρε, ξύλον ζωομύριστον, και θαυμάτων θησαυρέ, χαίρε, συνθετοτρισόλβιε, και χαρίτων παροχεῦ.

Χαῖρε, .τι ὑπάρχεις ὑποπόδιον θεῖον, χαῖρε, .τι ἐτέθης εἰς προσκύνησιν πάντων.

Χαῖρε κρατήρ τοῦ νέκταρος ἔμπλεως, χαῖρε, λαμπτήρ τῆς ἄνω λαμπρότητος, χαῖρε, λαμπτήρ τῆς ἄνω λαμπρότητος.

Χαῖρε, δι 'οὗ εὐλογεῖται ἡ κτίσις, χαῖρε, δι' οὗ προσκυνεῖται ὁ Κτίστης.

Здравей, Благословено дърво.

Елена, виждайки се в състояние на траур, извика към царя на Тарсалей.

Ό παμπόθητόν σου τῆς ψυχῆς εὐχερέστατόν μου τῇ σπουδῇ φαίνεται · ζητοῦσα γοῦν τό κριστον σοι Алилуя.

Кралица Гнуса познаваше непознат преди, виеше към министрите

Ὕκ λαγόνων τῆς γῆς εὑρεῖν ἐν τάχει, καί δοῦναι τόν Σταυρόν σπεύσατε, πρός ὅν ἰδοῦσα ἔφ


Χαῖρε, χαρᾶς τῆς ὄντως σημεῖον, χαῖρε, ἀρᾶς τῆς ἀρχαίας λύτρε

Χαῖρε, θησαυρός ἐν τῇ γῇ φθόνῳ κρυπτόμενος, χαῖρε, ὁ φανείνς ὁ φανείνς ὁ φανείος ὁ φανείνς

Здравей, огън четирикратен и огнен Кръст, градушка, кулминация горе, никога не е предсказано.

Χαῖρε, τό τῶν Ἀγγέλων γαληνόμορον θαῦμα, χαῖρε, τό τῶν δαιμόνων πολυστένακτον τραῦμα.

Здравей, terpnon на наследствената реликва Word, Здравей, нейният огън пожарогасител.

Χαῖρε, Σταυρέ, ἀπορούντων προστάτα, χαῖρε, στερρέ εὐδροζουντων ἀλεῖπτα.

Здравей, Благословено дърво.

Dynamis ἡ τοῦ Ξύλου, ἐπιδεχισται τότε, προς πίστωσιν ἀληθῆ τοῖς πᾶσι και την ἄφωνόν τε και νεκράν προς ζωήν ἀνέστησε, φρίκτόν θέαμα τοῖς μέλλουσι καρποῦσθαι σωτηρία.

Поздрави на кръста, Поздрави на честния кръст pdf, Поздрави на светия кръст превод, Къщи на светия кръст очи, Молитва на честния кръст, Молитви на честния кръст, канон на честния кръст, поздрави на Дева Мария, на мислимия мащаб на, на Светия Кръст О, на Светия и Животворящ Кръст, Митрополитска църква Успение Богородично, Алилуя, въображаем мащаб на Светия Кръст, Поздравите на Светия Кръст, въображаемият мащаб на Светия, Поздравите на Светия Кръст, Поздрави към Светия Кръст, Поздрави на Светия Кръст и Животворящ Кръст, Трисмариални кръстове и те почитат, Кръст и почитат те почитат, верните се покланят и растат, почитат верните ти се покланят, верните и растат в радост