Петър и Павел 29 юни. Първите тронни апостоли

Петър и Павел 29 юни. Първите тронни апостоли

за снимки Те са изрисувани, двамата апостоли държат Църквата, която е символично изобразена с малък византийски храм.

Петър и Павел

В прегръдката на двамата апостоли, както виждаме в добре познатия им образ, Църква той е проектирал свързването на вярата и делата, с други думи, е видял тези апостоли като символ и тип на нейната традиция.

Общият празник на Петър и Павел е установен през 258 г. сл. Хр. на 29 юни, когато папа Сикст II премести костите им в катакомбата на Свети Себастиан в Рим.