Пророкът Илия 900 пр.н.е.

Пророкът Илия 900 пр.н.е.

Първият голям момент, даден от пророк Илия, беше, че той се молеше и не валеше три години и половина.

През това време Пророкът κтой се криеше в пещера в порой през Йордан. Там имаше малко вода и всяка сутрин го хранеше гарван.

Когато водата изсъхна, той си тръгна пророка и той отиде в Сарепта, която беше на Сидон, по Божия заповед. Там той беше домакин на вдовица, която имаше малко брашно и малко олио, но те ядоха през цялото време и не пропуснаха.

Вдовицата имаше дете и случайно се разболя и умря. Тогава Пророкът се помолил и отгледал детето.

Вторият голям момент, посочен от пророк Илия, е, че той се моли и огънят идва от небето.

По заповед на цар Ахав бяха събрани четиристотин фалшиви езичници и Езавел ги защити. Тогава пророк Илия ги предизвика на състезание.

И той му каза: Те сложиха дървата и трупа на олтара за жертва; и тичаха наоколо и викаха по цял ден на лъжебог Ваал, да запали огън;

Тогава Пророкът им каза Направи го! Сега ще направя жертвата си. Той направи свой собствен олтар, сложи и намокри дървата три пъти с вода и след това се помоли.

Тогава огън падна от небето и се преобърна и изгори целия олтар.

След този момент хората хванаха четиристотин фалшиви свещеници и пророк Илия ги наказва тежко. Езавел в яд преследва Пророка и той се качва на Хорив, където преди петстотин години Мойсей чу гласа на Бог и видя храста да гори и да не гори.

Там пророк Илия се криеше в пещера и Бог го научи на голям урок. Тя му казала: „Изкачи се на върха и ще видиш Бога.

Ще премине силен вятър; ще има земетресение; ще видите огън и ще премине лек и хладен бриз. „Бог няма да бъде нито в бурята, нито в земетресението, нито в огъня, а в лекия бриз“.

Други чудотворни знаци на портиера Илия бяха, че той прекоси реката Йордан с мелницата си и накрая, че вместо да умре, той беше изкачен от огнена колесница към небето.

Трябва да се отбележи, че пророк Илия, осем или десет години след възнесението си, изпраща писма (може би чрез ангел) до цар Йорам, предсказвайки смъртта му, защото се е отклонил от поклонението на истинския Бог: καὶ ἦλθεν αὐτῷ ἐν γραφῇ παρὰ Ηλιοὺ τοῦ προφήτου λέγων τάδε λέγει Κύριος Θεὸς Δαυὶδ τοῦ πατρός σου · ἀνθ "ὧν οὐκ ἐπορεύθης ἐν ὁδῷ ωωσαφὰτ τοῦ πατρός σου καὶ ἐν ὁδοῖς ὰΑσὰ βασιλέως ούδα

В книгата Σοφία Σειράχ се казва, че: «ΚΑΙ ἀνέστη ᾿ Ηλίας προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο…. ὡς ἐδοξάσθης, λίαΗλία, ἐν τοῖς θαυμασίοις σου καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαι;

ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾅδου ἐν λόγῳ ἐψίστου ὁ καταγαγὼν βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν καὶ δεδοξασμένους ἀπὸ κλίνης αὐτῶν ὁ ἀκούων ἐν Σινᾷ ἐλεγμὸν καὶ ἐν Χωρὴβ κρίματα ἐκδικήσεως βασι

ἀναληφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων…. μακάριοι οἱ ἰδόντες σε καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοσμημένοι, καὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεθα.

Пророк Илия е живял през 9 г. пр.н.е. век и е син на Шобак и идва от Тесви (оттук и името Тесбит), днешен Ел Истиб, от района на Галаад и принадлежи към племето Аарон.

Когато се роди, баща му видя божествено привидение: Двама мъже, облечени в бяло, го кръстиха Илия, изгориха го с огън и му дадоха пламък да яде.

Тогава баща му отиде в Йерусалим и след като описа описанието на свещениците, те му казаха, тълкувайки явлението, че синът му ще стане пророк и ще съди Израел с двуостър меч и огън.

Пророк Илия практикува своя пророчески дар в продължение на 25 години по време на царуването на цар Ахав, който царува от 873 до 854 г. пр.н.е.

Ахав и дори жената на Езавел бяха безбожни хора и пророк Илия беше във война с тях.

Езавел, която не била израилтянка и била причина за фалшифицирането на вярата от езическите обичаи, затова тя много преследвала пророк Илия, така че той постоянно бил принуден да напусне и да се скрие.

Езавел преследва пророк Илия, както Иродиада гони Йоан Предтеча.

биос пророк Илия, пророк Илия какво защитава, пророк Илия църкви, пророк Илия откровение, пророк Илия, acharnes, пророк Илия смърт, пророк Илия, Пирея, пророк Илия, защото е високо, пророк Илия о, кога е пророк Илия, Илия евхес за, Райска дидактическа история, Светци покровители на професиите, умирали някога Пророк Илия, никога Пророк Илия Огън, D Kings C, Райска дидактическа история Hexapsalmus Защо, от Райска дидактическа история Hexapsalmos, ключ към Райска дидактическа история, ПРОРОК ИЛИЯ СВЕТА МИТРОПОЛИЯ, Пророк Елиас Тесвитският, един от