Велики петък Свети мъченик 26 юли

Велики петък Свети мъченик 26 юли

Нейният живот Свети Параскеви е истинско събитие, което ясно показва борбата и мъченичеството на човек, който с търпение го води по -близо до нашия Господ Исус Христос.

След смъртта на родителите си Петък раздава цялото си имущество на бедните и извършва мисионерска дейност в Рим и неговите покрайнини, като проповядва Христовото слово.

Действието на провокацияε езическият император Антонин, който я арестувал и й обещал материални блага в случай, че се принесе в жертва на идолите.

Но като видя, че светията остава непоколебима във вярата си, той я подложи на мъченията с нажежаемия шлем, който тя издържа с хладнокръвие. Тогава Антонинос поръча и го сложиха в котел с горещо масло и катран.

Но понеже видял светеца непокътнат, той се приближил с лицето си към котела, тъй като не можел да обясни как светецът е останал непокътнат, за да провери дали наистина е горещ, и веднага бил ослепен. Светецът с молитва даде на Антонин своята светлина, в резултат на което той повярва в Христос или, според други, спря гоненията срещу тях.

Той обаче освобождава Агия Параскеви, която продължава да проповядва Евангелието на други места, докато стигне до Гърция.

В Темпе един езически владетел я подложи на ужасяващи изтезания, които тя издържа до степен да прекрати смъртта си с обезглавяване.

Света Параскева Биос, Света Параскева гробница, Света Параскева Биос чудеса, Света Параскева, Света Параскева уикипедия, Света Параскева празник, Света Параскева Атика, светата мъченица Христова, Света Параскева е родена в Рим, Света Параскева е родена в, ofEdit edit код, редактиране на кода The, Юлски празник днес, Света Параскева, Света мъченица Христова Петък, Света Великомъченица Параскева, Света мъченица Великият празник на, Големият празник на Православието, Света Параскева Света мъченица I, се погрижи за християнските образование, обещано на Бог в случая, за нейното християнско образование, както бяха обещали на Бог, бяха обещали на Бог в