Старейшина Галактия: покаяние, поправка, Изповедта е Филопатрия 3′

Старейшина Галактия: покаяние, поправка, Изповедта е Филопатрия 3′

Той разбра това старата жена, след видение той имал, че видял Самия Наш Господ и Бог Исус Христос

Ето как точно “Стълб на Православието„Страхотното видение на светия старейшина на Крит:

Старейшина Галактия


„Тази вечер видях блестящ мъж, седнал на страхотен трон!

Той държеше топка като топка. Върху топката започнаха да растат нещо като невидими микроби.

Когато се срещнах, помолих Бог да ми обясни какво видях.

Получих информация в сърцето си, че Седящият на трона е Старецът на дните!

Наш Господ Исус Христос!

Малката топка, която държеше, е вселената. Това дори не е песъчинка в Неговите безцветни ръце.

Ние, хората, сме тези, които се издигнахме до върха на Вселената. Егоизмът ни надува и си мислим, че сме велики и високи.

Ние, разбира се, сме велики, защото сме деца на Бог и цялата вселена е създадена за нас. Но за да почувстваме това, трябва да почувстваме нищо пред нашия Господ и помежду си. Не да отгледаме момче и да го проклинаме и да мислим, че сме богове без Него.

Тогава поисках да видя земята. Отново я видях да го държи като топка. Но видях, че около него има нещо вонящо. Беше нещо като прозрачен филм. Чип, както казваме, се плъзга по-добре. Тя беше дебела и мудна и Бог каза:

„Майкъл, извади това мръсно лице (с.с. изсъхнал остатък от някаква течност) с меча си! Ние сме отвратени от смрадта им с техните оргии в устата, прелюбодейството им, содомията и всичките им зли дела“.

Тогава помолих ножа да извади лицето от земното кълбо възможно най-леко. Той ми отговори:

"Не може да се направи"!

Тогава със сълзи се молих за нашата родина. И той отговори:

„Вашата страна има много такива лица! Той се удави в тази смрад. Но заради майка ми (Богородица) ще излезе много леко. Те няма да усетят ножа“.

Тогава се срещнах. Разбрах, че светът ще се очисти с кръв. Той ще се отърве от непоносима болка и войни. Непрекъснато благодаря на Дева Мария за Нейната закрила в нашата Хеладица ””!

Затова покаянието, поправката, Изповедта, завръщането на всеки от нас, освен Православието, вече е и Филопатрия, защото по този начин се пълни „колчанът” на Дева Мария и се пази сладката ни родина от онова, което е ужасно да се случи.

Родината, която все пак Той е създал и на Него го дължим и Му благодарим!

https://youtu.be/Rh-TP6pSyGA