Възнесение Господне. Изкачване на небето и сядане отдясно на Отца 3 ′

Възнесение Господне. Изкачване на небето и сядане отдясно на Отца 3 ′

Светият и благословен ден на Възнесението на нашия Господ Исус Христос на небето. Тази благословия сега е началото на Петдесетница. Господ се възкачва, за да ни изпрати искания Дух, както казва тропарът на празника.

Ти беше въздигнат до слава, Христе Боже наш, след като зарадва учениците си с обещанието на Светия Дух и те бяха уверени в твоята благословия

Нашия Господ Исус Христос след Неговото славно Възкресение от мъртвите, Той не напусна веднага света, но продължи да се явява на учениците Си четиридесет дни. Тези мигриращи изяви на Него за тях бяха от голямо значение. Бившите скептични и уплашени ученици трябваше да го преживеят Възкресение на техния Учител и да разсеят всяко колебание и късче изневяра за Него.

И така, на четиридесетия ден, според Евангелието от Лука, Господ даде своите ученици изнесени за Витания, в Елеонския хълм, където обикновено се молеше. И той вдигна ръцете си и ги благослови и благославяйки ги, той се раздели с тях и беше изнесен на небето докато не го изгубиха от поглед. И след като Му се поклониха, те се върнаха в Ерусалим с голяма радост и продължиха в храма, възхвалявайки и прославяйки Бога.

Господ Исус Христос се възнесе на небето, но не изостави човешкия род, за който проля Своята праведна Кръв. Може да е седял отдясно на Бога в славните небеса, но Неговото присъствие се простира до земята и до краищата на творението.

Той остави на земята Неговата Църква, която е Неговото много възкръснало, нетленно и обожествено тяло, да бъде средство за спасение за всички човешки същества, които искат да бъдат спасени. Въображаемата душа на Неговото тяло е Бог Просяк, Духът на истината, Който на светия ден на Петдесетница настояваше за това, да остане до края на света.

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗτσις, οὗ τầ τσι.

Амин Амин Амин

Гледайте тук невероятното видео за Възнесението на нашия Господ Исус Христос

поглъщане на г -н 2021,
заснемане на основните изображения,
поемете господаря за деца,
превземането на Солун,
поемете капитана на английски език,
поемете господаря,
превземайки нов свят,
поемане на господаря,
превземането на основната уикипедия,
предположението на капитана,
поглъщане на г -н Врилисия,
проповед за Господа,
желае поемането на капитана,
поемане на главното бягство,
заснемането на основните изображения,
снимка, поемаща господаря,
превземането на капитана, което се е случило,
какво е поглъщането на капитана,
предположението на капитана,
предположението на майстора за деца,
кога господарят го пое,
възнесение Христово,
поемане на основното тяло,
поемете голяма нова световна програма,
превземете голям нов свят,
превземане на нов свят,
главен рафинер,
превземайки основната тъмнина на Беотия,
капитан на поглъщане 2021 г.,